• Hoofdbestuur

  Voorzitter: Jos Niemeijer

  T: 06 12624027
  E: voorzitter@vvznc.nl

  • Algehele leiding/toezicht
  • Woordvoerder pers (externe communicatie)
  • Contactpersoon Gemeente Midden-Groningen
  • Aanspreekpunt ZON-2 en ZON-3

  Secretaris: Lizette Eriks

  T: 06 270 87 122
  E: secretaris@vvznc.nl

  • Secretariaat & contactpersoon KNVB
  • Delegeren wedstrijdsecretariaat
  • Delegeren ledenadministratie
  • Aanspreekpunt ZA-1

  Penningmeester: Bennie Bosgraaf

  T: (0598) 451495
  E: b.bosgraaf@home.nl

  • Financiën
  • Coördinator inkoop
  • Aanspreekpunt ZA-2

  Algemeen lid: Günter Litfinski

  T: (0598) 453369
  E: g.litfinski@vvznc.nl

  • Vice-voorzitter
  • Technische Commissie
  • Aanspreekpunt ZON-1