• Kantine

  OPENINGSTIJDEN KANTINE

  • Maandag             GESLOTEN
  • Dinsdag               GESLOTEN
  • Woensdag           GESLOTEN
  • Donderdag          18.45 uur tot 23.30 uur
  • Vrijdag                 GESLOTEN (iedere 2e vrijdag v/d maand klaverjasavond)
  • Zaterdag              08.00 uur tot 19.00 uur
  • Zondag                08.30 uur tot 19.00 uur

  Deze openingstijden gelden niet als er geen (thuis)programma is en bij afgelastingen. Op dat moment is de kantine gesloten.

   

  Betalen met PIN
  Wij willen iedereen verzoeken om zoveel mogelijk met de PIN te betalen.
   

  ALCOHOLBELEID ZNC

  • Het is niet toegestaan om alcohol te schenken aan personen jonger dan 18 jaar. Bij overtreding van bovengenoemde regel, door of de gebruiker of de koper, volgt een waarschuwing van het bestuur. Bij herhaald overtreden door de persoon/personen volgen passende maatregelen door het bestuur.
  • Bij twijfel bij de kantinemedewerker omtrent de leeftijd van de koper/jongere kan om een legitimatiebewijs gevraagd worden. Indien de klant/jongere dit niet kan tonen wordt hem/haar geen alcohol verkocht.
  • Bij wedstrijden op zaterdag worden er voor 13.00 uur geen alcoholische dranken geschonken.
  • Bij wedstrijden op zondag worden er voor 11.00 uur geen alcoholische dranken geschonken.
  • Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;
  • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras;
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
  • Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
  • Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.
  • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
  • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
 • ALGEMENE AFSPRAKEN KANTINE ZNC

   In het kader van veiligheid worden kantinediensten in principe met minimaal 2 personen gedraaid;

  • Er mag in de gehele kantine niet worden gerookt. Dit geldt conform Nederlandse wetgeving en de regelgeving van de Horeca/KNVB voor het gehele gebouw;
  • Alle teams hebben de verplichting om per team minimaal 2 eigen kantinevrijwilligers te regelen (voor de zaterdag en zondag);
  • Kantinevrijwilligers halen op donderdagavond de sleutel van de kantine op aan de bar. De ‘sleutelhaler’ zal op het kantineschema worden vermeld;
  • Bij verhindering dienen kantinevrijwilligers zelf voor een vervanger te zorgen. Geen vervanger geregeld, betekend dat de kantine niet geopend kan zijn. Eigen verantwoordelijkheid!

     

  KANTINEDIENST TIJDEN

  • De start – en eindtijd van de kantinedienst is afhankelijk van de te spelen wedstrijden.

         De tijden zijn doorgaans:

         •   7.30 – 11.30 uur
         • 11.30 – 15.00 uur.
         • 15.00 – 19:00 uur (excl. schoonmaak, bijvullen, opruimen en afsluiten);

  • Bij thuiswedstrijden van ZNC Zondag 1 is de kantine om 19.00 uur gesloten, bij uitwedstrijden van ZNC Zondag 1 is de kantine om 14.00 gesloten;
  • De keuken sluit een half uur (30 minuten) voor sluitingstijd;
  • De kantine is alleen geopend als er thuiswedstrijden op het complex worden gespeeld. Er wordt geen rekening gehouden met het vertrek van teams of het terugkomen van teams. Leiders/trainers dienen dus al hun spullen voor de wedstrijddag in orde te maken/bij zich te hebben, zodat ze niet op de wedstrijddag nog in de kantine hoeven te zijn. Let wel: dit geldt voor alle teams!