• DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON BIJ vv ZNC

  Wij willen een voetbalvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Dit is ongewenst gedrag en dat willen we stoppen. Als jij ongewenst gedrag ervaart, willen wij dat als club weten zodat we jou daarbij kunnen ondersteunen.

  Er zijn verschillende vormen van ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging en gewelddadig gedrag. Maar je kunt ook problemen ervaren waardoor je niet kunt zijn wie je bent of je kunt je buitengesloten voelen.

  Je kunt zelf met ongewenst gedrag te maken krijgen maar je kunt het ook bij iemand anders zien gebeuren.  Bijvoorbeeld als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder. Ook dan vragen we je om contact op te nemen met onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP).

  WAT DOET DE VCP?

  De VCP luistert naar jouw verhaal en kijkt samen met jou wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging en in sommige gevallen is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit gebeurt altijd in overleg met de melder. De VCP is onafhankelijk en jij blijft anoniem. Eén keer per jaar rapporteert de VCP de ontvangen meldingen en klachten aan het bestuur. Ook dit gebeurt anoniem.

  WIE zijn DE VCP’s VAN vv ZNC?

  Vv ZNC heeft 2 vertrouwenscontactpersonen: Hans en Tanja Huizinga.  Graag stellen zij zich aan jullie voor.

  Wij zijn Hans en Tanja Huizinga en wij zijn jullie vertrouwenscontactpersonen. Wij zijn er voor jou, mocht je te maken krijgen met ongewenst gedrag bij ZNC.

  Hans is in het dagelijks leven docent en coach op een praktijkschool in Appingedam. Tanja werkt als docent en coach Verpleegkunde op een ROC in Groningen en als verpleegkundige bij een thuiszorgorganisatie. Vanuit ons beroep hebben we enige ervaring in het werken met ongewenste omgangsvormen, voeren van gesprekken, bieden van een luisterend oor en samen zoeken naar oplossingen.

  Wij luisteren naar jouw verhaal en onderzoeken samen met je op welke manier je met de situatie om wil gaan. Je kunt samen met ons in gesprek maar uiteraard mag dit ook met één van ons. De gesprekken zijn vertrouwelijk en kunnen we per telefoon, online of face to face (eventueel op neutraal terrein) doen.

  HOE KUN JE DE VCPS BEREIKEN?

  Via het e-mailadres vertrouwenspersoon@vvznc.nl neem je contact op met de VCP. Vermeld hierbij je telefoonnummer. De VCP neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.