• Historie

  De geschiedenis van v.v. Z.N.C


  Bij een website hoort een historisch overzicht. Welke “voetbalboom” is er gegroeid uit het plantje v.v. Z.N.C, dat op 23 juli 1951 door de Sportvereniging Zuidbroek en Noordbroek een grond van bestaan werd gegeven. Toen namelijk besloot men een fusie aan te gaan. Nu 53 jaar later, heeft v.v. Z.N.C zich diep geworteld in de Noord- en Zuidbroekster samenleving. Het groen en wit zijn de symbolen geworden van clubliefde, eensgezindheid, sportiviteit en vriendschap. Welke perioden van bloei heeft de vereniging gekend? Wanneer was de grond wat schraal?

  Een historisch overzicht beoogt de geschiedenis in kaart te brengen. Alleen, de voetbalgeschiedenis van Noord- en Zuidbroek begint al ver voor de v.v. Z.N.C periode, en de geschiedenisbeschrijving is niet altijd even precies en volledig geweest. Dit maakte het samenstellen van een historisch overzicht tot een hele klus en is op enkele punten mogelijk onnauwkeurig en niet volledig.

  Desondanks hopen wij dat dit historische overzicht een gedenkwaardig document mag zijn, met een glimlach naar het verleden en het vizier met optimisme gericht op de toekomst van v.v. Z.N.C.

  Wat eraan vooraf ging

  Het voetbalverleden van Zuidbroek.


  Het voetbalverleden van Zuidbroek gaat ver terug. De v.v. Zuidbroek was na de eerste wereldoorlog -toen de voetbalclubs als paddestoelen uit de grond verrezen- één van de eersten van het “tweede gewas” dat uit het voetbalzaad in Oost – Groningen was opgekomen. Het “eerste gewas”, waaronder Veendam, WVV en HSC te rekenen zijn, ontstond reeds in de vorige eeuw. Maar pas omstreeks 1919 en 1920 werd Koning Voetbal bij alle lagen van de bevolking populair en kon Zijne Majesteit zijn triomftocht over de velden beginnen. Na Nieuw Buinen en Appingedam kon hij op 10 september 1919 vaste voet krijgen in Zuidbroek. Via convocaties aan een drietal dikke bomen werden allen die wilden meewerken om te komen tot oprichting van een nieuwe voetbalclub opgeroepen voor een bijeenkomst in “Het Oude Rechtshuis”.

  Het eerste bestuur van de v.v. Zuidbroek in 1919 werd gevormd door de heren J. ten Berge, G. Luinge, L. Schreuder en A. Stukje. Er kon één elftal worden geformeerd en de voornaamste attributen die de club bezat, waren een bal en doelpalen.

  Het tenue bestond in die tijd uit een rode trui met witte kraag en manchetten en een zwarte broek. In de kledij kwam echter nogal wat variatie voor. Later zouden de clubkleuren een zwarte broek en een wit shirt worden. Voetbalschoenen bezat vrijwel niemand en er werd dan ook veel op soldatenkistjes gevoetbald of op gewone hoge schoenen, welke door de schoenmaker van versterkte neuzen en noppen werden voorzien.

  Het veldje, waarop eerst gespeeld werd behoorde aan landbouwer Toxopeus. Later werd een veldje gevonden ten westen van voormalig villa “Vredenburg”, dat gratis werd afgestaan door Burgemeester Siemens.

  De voormalige villa “Vredenburg” heeft gestaan op de plek waar later Regio Dijkstra is gevestigt. Het enige wat er nu nog van voormalig villa “Vredenburg” rest is het Koetshuis en de oprit ervan. Spoedig verhuisde men naar een veldje tegenover villa “Vredenburg”, het terrein naast bakker Meerman. Pas daarna belandde men op het terrein aan de Heiligelaan, waar ook nu nog het v.v. ZNC terrein zich bevindt.

   

  Het voetbalverleden van Noordbroek.


  De eerste voetballende Noordbroeksters werden waargenomen op het ‘kaalverkampke’ bij de boerderij van Nanno Siert Huisman. Daar waren bij betrokken de twee zoons van Huisman, Onno en Tjark; een Ten Have (uit Zuidbroek), twee broers Van Cingel (uit Nieuw-Scheemda), Jurren Dreeuws (later inspecteur van Politie in Leeuwarden en na de oorlog Commissaris van Politie in Leiden), Jan Schuurman, e.a. Uit dit groepje ‘ongeregeld’ is de voetbalclub Noordbroek voortgekomen. Dat moet geweest zijn ± 1924. Het terrein was gelegen ‘achter de gracht’ aan het ‘piepke’, achter de boerderij van Van der Zwaag (later Eppens). Ook is in die tijd nog gespeeld op een veld in “het Zuiden”, aan de Zuideromweg.

  Spelers uit die eerste jaren van de v.v. Noordbroek waren o.a. de broers Jan, Arend en Egbert Wierenga, Jurrie van Dijk, Jurren Dreeuws, Tije Wolthuis, Swier Ruiter, Kornelis Buurke, Hendrik Jager, Jan Meijer, Harm Hassing en Fré Drent. Het is niet helemaal duidelijk wanneer en waarom de club is opgedoekt. Financiële problemen en een te gering ledental worden genoemd.

  Het moet omstreeks 1932/1933 zijn geweest dat een aantal jongens uit Noordbroek voetbalden voor een club genaamd OVO (Onder Vrienden Opgericht). Deze club had haar veld achter café Drent aan de Eideweg in Siddebuursterveen. Toen der tijd een “wilde club”, d.w.z. niet aan gesloten bij de officiële Groninger Voetbalbond (GVB). Op een gegeven ogenblik -dat moet in 1933/1934 geweest zijn- hebben een paar van hun enkele Noordbroekster ingezetenen benaderd om te komen tot de oprichting van een officiële vereniging. Dat leidde tot de oprichting van “Rood-Wit”, die aangemeld werd bij de GVB. Bestuursleden waren: voorzitter J.P. Bloemhof, secretaris L. Tuin, penningmeester J.C. Vos, K. Drent en Klaassens.

  Aanvankelijk had men geen eigen terrein en moesten alle wedstrijden buiten het dorp worden gespeeld. Maar op zondag, 7 oktober 1934 was het dan zover. Rood-Wit speelde haar eerste thuiswedstrijden op een terrein dat werd gehuurd van landbouwer Reint Huisman, aan de Hoofdweg in het noorden van het dorp. Er werd gespeeld tegen Westerlee II. De aftrap werd verricht door burgemeester Edema en alle elftallen werden onder begeleiding van de plaatselijke muziekcorps naar het veld gemarcheerd. Het veld voldeed amper aan de voorgeschreven afmetingen, het was bijzonder smal, maar er kon weer in Noordbroek gevoetbald worden.

  Eind 1935 werd er verhuisd naar het veld in het zuiden, waar vroeger ook al de v.v. Noordbroek had gespeeld. Rood-Wit moest in de laagste klasse, de 3 e klasse GVB beginnen. De eerste wedstrijd was uit tegen Meeden. Na een 3-0 achterstand werd toch nog met 3-4 gewonnen. De eerste klasse van de GVB werd snel bereikt. De Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan het bestaan van Rood-Wit.

  Ter gelegenheid van de bevrijding in mei 1945 werd er een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tussen Noordbroek en Zuidbroek op het sportterrein aan de Heiligelaan. Noordbroek verloor. Na de Tweede Wereldoorlog verdween de naam Rood-Wit en begon men opnieuw onder de naam Sportvereniging Noordbroek.

   

  De aanloop.


  Na de Tweede Wereldoorlog werden de voetbaltijden geleidelijk aan wat harder voor beide “Broekdorpen”. Er kwam versterkte degradatie en het spelniveau ging over de gehele linie omhoog. En zo begon rond 1950/1951 het besef binnen beide verenigingen te groeien dat een bundeling van krachten een positieve invloed zou hebben op de verdere ontplooiing van de voetbalsport in zowel Noord- als Zuidbroek. Een goede voedingsbodem van de fusiegedachte waren de slechte resultaten van beide elftallen in de competities van, naar later zou blijken, het laatste seizoen al zelfstandige verenigingen.

  We spreken over het seizoen 1950/1951. Zuidbroek degradeerde dat seizoen, zij het onfortuinlijk, van de 2e klasse B naar de 3e klasse D. Via een 3-0 uit nederlaag tegen Muntendam kwam Zuidbroek samen met Appingedam onderaan. Op het veld van HSC te Sappemeer werd voor 3000 toeschouwers het beslissingsduel om de degradatie uitgevochten. Zuidbroek verloor met 3-2, een stand die al bij de rust was bereikt.

  Ook voor v.v. Noordbroek verliep het (laatste) seizoen 1950/1951 slecht. Men eindigde onderaan in de 4e klasse F en degradatie naar de GVB was een feit. De laatste competitie wedstrijd van Noordbroek werd gespeeld op zondag, 6 mei 1951 uit tegen Nieuweschans. Na een 5-0 ruststand werd uiteindelijk met 8-2 verloren.

  De fusie.


  Op 22 juni 1951 werd er via de “Noord- en Zuidbroekster” voor het eerst gerept over de fusieplannen van de sportverenigingen Noordbroek en Zuidbroek. De natuurlijke verbondenheid van beide dorpen was daarbij een bondgenoot. Uiteraard was niet iedereen gelukkig met een fusiegedachte. Sommige, vooral oudere leden, voelden zich te sterk verbonden met Noordbroek resp. Zuidbroek om een fusie te accepteren. Niet zonder slag of stoot, maar toch met een gezonde meerderheid, konden beide besturen met goede argumenten de leden achter zich te krijgen. Nu beide ledenvergaderingen de intentie hadden uitgesproken om tot een fusie te komen, werd op maandag 23 juni 1951 een gecombineerde buitengewone algemene ledenvergadering van de Sportverenigingen Noord- en Zuidbroek bijeen geroepen in het café De Vries in Uiterburen. Op deze vergadering, onder leiding van waarnemend voorzitter Jan Boomsma, later makelaar te Hoogezand en voorzitter van de v.v. Hoogezand, werd het definitieve fusiebesluit zonder tegenstemmers aangenomen. Het voetbalboek van Zuidbroek en Noordbroek kon dicht. Een nieuw voetbalboek ging open, dat van ZNC. Met als begindatum 23 juli 1951.

   

  Men begon als sportvereniging ZNC, een afkortting van Zuidbroek – Noordbroek – Combinatie, met ook afdelingen gymnastiek en handbal. Enige tijd later werden alle afdelingen van ZNC onafhankelijk. De handbalclub ging al snel ten ziele. De gymnastiekvereniging heeft nog ruim 25 jaar onder de naam ZNC voortbestaan.

  Eerste voorzitter van de voetbalafdeling van ZNC werd de heer J. Boomsma. ZNC had twee secretarissen, voor de KNVB elftallen: Th. Lenting en voor de GVB elftallen: H. Alkema. De heer J. Smit sr. Was de penningmeester. Verder hadden nog zitting in dit eerste bestuur: de heren G. Jonker, K. Sijpkes en F. Roelfsema.

  De wedstrijden van ZNC zouden worden verdeeld over beide terreinen. Het eerste elftal zou afwisselend in Noord- en in Zuidbroek spelen.

  Direct na de fusie is het clubkostuum heel even wit shirt, zwarte broek en witte kousen geweest, maar al vrij snel veranderde dat in wit shirt, groene broek en groene kousen. Sinds 1998 zag het tenue er als volgt uit wit shirt met verticale groene strepen, groene broek en groene gestreepte kousen. Vanaf 2006 wordt er weer gespeeld in het traditionele tenue wit shirt, groene broek en groene kousen.

  Nu ruim 60 jaar later heeft v.v. ZNC zich diep geworteld in de Noord- en Zuidbroekster samenleving en is het symbool geworden van clubliefde, eensgezindheid, sportiviteit en vriendschap. De club is met zijn ruim 400 leden de grootste vereniging van de gemeente Menterwolde. Er zijn inmiddels 7 senioren- en 14 jeugdteams.

  Oude foto’s van onze club vindt u op de Facebookpagina van het “ZNC Archief” 

  https://www.facebook.com/znc.archief/