• Jaarverslagen

    Eén keer per jaar is de algemene ledenvergadering. Deze stond gepland voor november. Door de corona-maatregelen van de afgelopen maanden is het niet gelukt om een avond te organiseren waarbij iedereen fysiek aanwezig kan zijn.

    Daarom heeft het hoofdbestuur besloten een ledenvergadering op papier te maken: het jaarverslag van de secretaris, de verslagen van de andere commissies en de notulen van vorig jaar zijn samengebundeld tot één verslag. Dit verslag sturen we binnenkort per e-mail naar alle leden. Is jouw e-mail adres (nog) niet bekend bij ons, geef dit dan z.s.m. door. Als lid ontvang je dan het verslag.

    Vragen en opmerkingen over het verslag of andere vragen aan het bestuur kun je stellen per mail via info@vvznc.nl.

    De verslagen zijn via onderstaande links te lezen of te downloaden als pdf.