• Aanmelden

  BEPALINGEN

  • Men kan lid worden van de vereniging vanaf de leeftijd van 5 jaar.
  • De contributie wordt uitsluitend via automatisch incasso geïnd.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  • Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend voor 1 juni bij de ledenadministratie van de vereniging.
  • Indien je ouder bent dan 10 jaar, ben je verplicht een pasfoto bij te voegen. Deze (digitale) pasfoto hebben wij nodig voor het aanvragen van de KNVB spelerspas. Deze kan onder vermelding van je naam naar de ledenadministratie gestuurd worden.
  • De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de voetbalvereniging ZNC in verband met de reguliere verenigingsactiviteiten.
  • Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn, dat de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame, marketing, -en onderzoeksactiviteiten.
  • Ouders/verzorgers van jeugdleden en leden vanaf 16 jaar zijn conform de huishoudelijke reglementen minimaal 1 keer per seizoen beschikbaar voor het verrichten van diverse werkzaamheden (bijvoorbeeld kantinewerkzaamheden).
  • Door ondertekening van dit formulier verleent rekeninghouder tot wederopzegging machtiging tot automatisch incasso van de kledingfondsbijdrage (jeugdleden)(grote clubactie bij senioren) en/of de contributie door ZNC.

   

  Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling die geldt voor automatische incasso; informatie hierover is te verkrijgen bij de ledenadministratie.

 • Lidmaatschap

  Het belangrijkste deel van je aanmelding bij ZNC is de sport en activiteit die je wilt gaan beoefenen. Binnen ZNC kunnen verschillende sporten of activiteiten worden beoefend. Kies hieronder de gewenste activiteiten.

  Voormalig of huidige vereniging

  Ben je al eerder lid geweest of ben je nog lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNVB?
  Vul dan indien bekend onderstaande gegevens in.

  Je gegevens

  Adres

  Contact

  Bankgegevens

  De vereniging zal periodiek een contributiebedrag in rekening brengen. Voor het innen van de contributie hebben we een IBAN nummer nodig.

  Opmerkingen

  Heb je voorkeuren voor de spelvorm, het team waar je graag in zou willen spelen of iets anders dat je aan de ledenadministrateur van ZNC wilt meegeven? Geef dat dan hieronder aan.

  1000

  Privacyverklaringen

  Lees de onderstaande privacyverklaringen van ZNC en de KNVB goed door voordat je je aanmeldt. In deze verklaringen staat hoe ZNC en de KNVB omgaan met persoonsgegevens.