• Agenda 70e jaarvergadering v.v. ZNC 2 december 2022 – 19:30 uur

   

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Mededelingen
  5. Vereniging
      a. Jaarverslag secretaris en commissies
      b. Samenstelling bestuur*
          - Bennie Bosgraaf: aftredend en herkiesbaar
          - Lizette Eriks: aftredend en herkiesbaar
  6. Financiën
      a. Jaarverslag penningmeester
      b. Kascommissie
      c. Begroting
      d. Contributie
  7. Huldigingen
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

   

  * Wil je je kandidaat stellen als bestuurslid dan kan dit tot een uur voor de vergadering.

   

  Het verslag van de secretaris en commissies kan je hier lezen: 

   

  Jaarverslag 2021-2022

  of kijk hier voor meer jaarverslagen.