Zondag 3

ZNC 3 (april 2019)

Leider: Fons Nieland en Henk Hazekamp
Grensrechter: Kyra Korringa