Jeugdcommisie

TAAKVERDELING JEUGDCOMMISSIE

René Schut
René is het nieuwe aanspreekpunt van de jeugdcommissie. Namens de jeugdcommissie zal hij ook bij de vergaderingen van het hoofdbestuur zijn.
Verder is René het aanspreekpunt van de C- en D-jeugd.
Email: r.schut@vvznc.nl

Dirk Smid
Dirk is onze nieuwe (wedstrijd)secretaris jeugd. Alles wat betrekking heeft tot de communicatie tussen de KNVB en ZNC-jeugd heeft Dirk onder zich.
Hij maakt de notulen en een veld- en kleedkamerindeling voor de zaterdag van de afdeling jeugd .
Email: d.smid@vvznc.nl

Gerard Mulder
Gerard regelt de ZNC-jeugdtoernooien zowel op het veld als in de zaal. Verder is Gerard aanspreekpunt van de E- en F-jeugd.
Email: geas.mulder@ziggo.nl

Karel Veentjer
Karel regelt de scheidsrechters voor de elftallen op het groot veld van ZNC. Karel zit tevens in de technische commissie jeugd.
Email: kveentjer@hotmail.com

Henk Meuken
Henk is ondersteund commissielid. Henk is tevens aanspreekpunt van de A- en B-jeugd.
Email: henkenaliemeuken@online.nl

Kristianne Elzinga
Kristianne doet de uitgaande toernooien. Dat houdt in dat als er een uitnodiging van een toernooi komt (zowel zaal/veld) dat deze wordt doorgegeven aan de desbetreffende leider/trainer. Kristianne zal daarna een bevestiging terug sturen naar desbetreffende vereniging.

Heel belangrijk is dat er bij vragen, opmerkingen of andere zaken omtrent een bepaald jeugdelftal contact opgenomen kan worden met het desbetreffende aanspreekpunt per mail.