Hoofdbestuur

Voorzitter: Jos Niemeijer

T: 06 12624027
voorzitter@vvznc.nl

 • Algehele leiding/toezicht
 • Woordvoerder pers (externe communicatie)
 • Contactpersoon Gemeente Midden-Groningen

Secretaris: Lizette Eriks

T 06 270 87 122
E  secretaris@vvznc.nl

 • Secretariaat & contactpersoon KNVB
 • Delegeren wedstrijdsecretariaat
 • Delegeren ledenadministratie

Penningmeester: Bennie Bosgraaf

T (0598) 451495
E b.bosgraaf@home.nl

 • Financiën
 • Coördinator inkoop

Algemeen lid: Günter Litfinski

T (0598) 453369
g.litfinski@vvznc.nl

 • Vice-voorzitter
 • Technische Commissie

Algemeen lid: Klaas Dijk

T  06-29414501
E huizedijk@gmail.com

 • Technische Commissie