Hoofdbestuur

Voor wedstrijdzaken neem contact op met onze wedstrijdsecretarissen.

Jeugd:
T 06-30910842
E d.smid@vvznc.nl

Senioren:
T (0598) 452390 / 06-37004690
t.timans@vvznc.nl

Voorzitter: Jos Niemeijer

T: 06 12624027
voorzitter@vvznc.nl

 • Algehele leiding/toezicht
 • Woordvoerder pers (externe communicatie)
 • Contactpersoon Gemeente Menterwolde

Secretaris: Marc Hesp

T 06 15 14 14 30
E  m.j.hesp@vvznc.nl

 • Secretariaat & contactpersoon KNVB
 • Grote Club Actie
 • Delegeren wedstrijdsecretariaat
 • Delegeren ledenadministratie
 • Aanspreekpunt ZNC Dames 1 en de mediacommissie

Penningmeester: Bennie Bosgraaf

T (0598) 451495
E b.bosgraaf@home.nl

 • Financiën
 • Coördinator inkoop
 • Aanspreekpunt ZNC Zondag 2

Algemeen lid: Günter Litfinski

T (0598) 453369
g.litfinski@vvznc.nl

 • Vice-voorzitter
 • Technische Commissie
 • Aanspreekpunt ZNC Zondag 1 en de supportersvereniging

Algemeen lid: Klaas Dijk

T (0598) 452206 / 06-29414501
E k.dijk@vvznc.nl

 • Facilitaire zaken
 • Technische Commissie
 • Aanspreekpunt zondag 3 en Energiecommissie

Algemeen lid: Gerard Jonker

T 06-53784764
E g.jonker@vvznc.nl

 • Inkoop materialen en kleding
 • Jaarlijkse verloting
 • Aanspreekpunt Zondag 4 en de Sponsorcommissie

Algemeen lid: Saskia Dijk

T 06 30 90 93 17
s.dijk@vvznc.nl

 • Kantine
 • Aanspreekpunt activiteitencommissie

Algemeen lid: René Schut

T 06 10691446
E r.schut@vvznc.nl

 • Jeugdzaken

Algemeen lid: Johan Ludolphie

T 06 46 59 52 75
E j.ludolphie@vvznc.nl

 • Ondersteuning penningmeester
 • Aanspreekpunt Zaterdag 2

Ledenadministratie en wedstrijdsecretariaat

Onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur is een aantal taken gedelegeerd.
De uitvoering van de ledenadministratie gebeurt door Sinus Schuiling. Hij is tevens tweede penningmeester.
Tineke Timans regelt de inkoop kantine, bestiert het wedstrijdsecretariaat en coördineert kaartavonden.