Hoofdbestuur

Voorzitter: Jos Niemeijer

T: 06 12624027
voorzitter@vvznc.nl

 • Algehele leiding/toezicht
 • Woordvoerder pers (externe communicatie)
 • Contactpersoon Gemeente Midden-Groningen

Secretaris: Lizette Eriks

T 06 270 87 122
E  secretaris@vvznc.nl

 • Secretariaat & contactpersoon KNVB
 • Grote Club Actie
 • Delegeren wedstrijdsecretariaat
 • Delegeren ledenadministratie
 • Aanspreekpunt ZNC Zaterdag en de mediacommissie

Penningmeester: Bennie Bosgraaf

T (0598) 451495
E b.bosgraaf@home.nl

 • Financiën
 • Coördinator inkoop
 • Aanspreekpunt ZNC Zondag 2

Algemeen lid: Günter Litfinski

T (0598) 453369
g.litfinski@vvznc.nl

 • Vice-voorzitter
 • Technische Commissie
 • Aanspreekpunt ZNC Zondag 1 en de supportersvereniging

Algemeen lid: Klaas Dijk

T  06-29414501
E huizedijk@gmail.com

 • Facilitaire zaken
 • Technische Commissie Jeugd en Senioren
 • Aanspreekpunt zondag 3 en Energiecommissie

Algemeen lid: Gerard Jonker

T 06-53784764
E g.jonker@vvznc.nl

 • Inkoop materialen en kleding
 • Jaarlijkse verloting
 • Aanspreekpunt Zondag 4 en de Sponsorcommissie

Algemeen lid: Saskia Dijk

T 06 30 90 93 17
s.dijk@vvznc.nl

 • Kantine
 • Aanspreekpunt activiteitencommissie
 • Aanspreekpunt 100-jarig jubileum

Algemeen lid: René Schut

T 06 10691446
E r.schut@vvznc.nl

 • Jeugdzaken

Algemeen lid: Celine Speelman

T 06 5558 4062
E speelman.celine@gmail.com

 • Ondersteuning penningmeester
 • Aanspreekpunt VR1