Jubileumcommissie

In verband met het 100-jarig bestaan van ZNC in september, is er een commissie bezig met het organiseren van een feestelijk programma en acties die bedoeld zijn om geld op te halen om dit feestelijk programma te bekostigen.

U kunt alles omtrent het 100-jarig jubileum volgen op deze pagina: http://www.vvznc.nl/clubinfo/100-jaar-znc/

100jaarznc@gmail.com


Activiteitencommissie

De vereniging beschikt over een activiteitencommissie. Deze commissie bestaat uit leden en ouder(s)/verzorger(s). Deze commissie organiseert tijdens het voetbalseizoen allerlei leuke activiteiten voor jong & oud. Hierbij valt te denken aan: darttoernooien, nachtvoetbal, het 7 tegen 7 toernooi, een gezellige quiz of een zeskamp. De activiteitencommissie is altijd op zoek naar creatieve mensen die dit team komen versterken!

activiteitencommissie@vvznc.nl

Ook heeft de activiteitencommissie een eigen facebook-pagina.


Strafcommissie

De naam zegt het eigenlijk al. Een commissie die zich bezig houdt met wangordelijkheden, en misdragingen van spelers of teams waar een straf aan opgelegd moet worden. Deze commissie bestaat uit oud bestuursleden of vrijwilligers van de vereniging. De commissie wordt ingeschakeld wanneer de normen en waarden binnen de vereniging worden overschreden. De commissie heeft alleen een adviserende taak.


Kantinecommissie

De kantinecommissie is verantwoordelijk voor het plannen en regelen van de kantinebezetting. Dit doen zij met een groep vaste vrijwilligers, die wekelijks worden geassisteerd door vrijwilligers, behorend bij een jeugd- en seniorenteam. Alle teams binnen onze vereniging zijn verantwoordelijk voor de kantinebezetting. Elk team moet minimaal twee vrijwilligers leveren.

De commissie staat onder eindverantwoording van een bestuurslid.


Sponsorcommissie

Deze commissie is o.a. verantwoordelijk voor het verkrijgen van nieuwe sponsoren, het onderhouden van contacten met reeds bestaande sponsoren en het ten uitvoer brengen van de diverse sponsor-contracten.

De sponsorcommissie heeft ook een eigen facebook-pagina.


Mediacommissie

Deze commissie is in het leven geroepen om de communicatie van de club naar buiten en naar de leden toe te stroomlijnen.
Dit houdt in de berichtgeving via de website, Facebook, Twitter , Instagram, VoetbalAssist ClubApp en Voetbal.nl


Toernooicommisse

Vacant