De functies en commissies zijn beschreven in het document ‘Functies en taken binnen vv ZNC’.

Technische commissie

De technische commissie heeft als doel het ontwikkelen van, uitvoeren van en toezicht houden op het door vv ZNC te voeren technische beleid. De commissie beoordeelt o.a. de spelers en bepaalt hierop de invulling van de selectie, voert periodiek gesprekken met de staf van het eerste elftal om afgesproken doelen te evalueren en te herzien, bepaalt de te voeren koers voor de jeugdontwikkeling, begeleidt stagiaires van jeugdopleidingen en is aanspreekpunt voor de leiders van de seniorenteams.

E huizedijk@vvznc.nl 

E g.litfinski@vvznc.nl

Activiteitencommissie

De commissie organiseert tijdens het voetbalseizoen allerlei leuke activiteiten voor jong & oud. Hierbij valt te denken aan: darttoernooien, nachtvoetbal, 7×7 toernooi, pubquiz, bingo en FIFA-toernooi. De activiteitencommissie is altijd op zoek naar creatieve mensen die dit team komen versterken!

activiteitencommissie@vvznc.nl

Ook heeft de activiteitencommissie een eigen facebook-pagina.


Kantinecommissie

De kantinecommissie is verantwoordelijk voor het exploiteren van de kantine:

  • inkoop
  • planning
  • instructie van kantinemedewerkers, schoonmaak, sleutelbeleid

Deze werkzaamheden worden door een aantal vaste vrijwilligers uitgevoerd. De invulling van de kantinediensten gebeurt door vrijwilligers, behorend bij een jeugd- of seniorenteam. Alle teams binnen onze vereniging zijn verantwoordelijk voor de kantinebezetting. Elk team moet minimaal twee vrijwilligers leveren.


Sponsorcommissie

Deze commissie is o.a. verantwoordelijk voor het verkrijgen van nieuwe sponsoren, het onderhouden van contacten met reeds bestaande sponsoren en het ten uitvoer brengen van de diverse sponsor-contracten.

De sponsorcommissie heeft ook een eigen facebook-pagina.


Kascommissie

Deze commissie controleert de jaarrekening die jaarlijks wordt opgesteld door de penningmeester voorafgaand aan de jaarlijkse ledenvergadering. Ook controleert de kascommissie het gevoerde financiële beleid.


Mediacommissie

Deze commissie is in het leven geroepen om de communicatie van de club naar buiten en naar de leden toe te stroomlijnen. De commissie is sinds kort weer actief en begint met het inventariseren naar de informatie-behoefte.

E secretaris@vvznc.nl


Toernooicommissie

Vacant

Strafcommissie

Een commissie die zich bezig houdt met wanordelijkheden, en misdragingen van spelers of teams waar een straf aan opgelegd moet worden. Deze commissie bestaat uit oud bestuursleden of vrijwilligers van de vereniging. De commissie wordt ingeschakeld wanneer de normen en waarden binnen de vereniging worden overschreden. De commissie heeft alleen een adviserende taak.