Parkeerplaatsen ZNC beperkt

Beste leden, leiders en trainers,

Vanaf heden is de parkeerruimte op het terrein van onze voetbalvereniging zeer beperkt aangezien
de komende tijd wordt gewerkt aan de uitbreiding van onze parkeerplaats. Het is tot de realisatie van
de uitbreiding even behelpen.

Gezien het feit dat er nog minder parkeerplaatsen zijn is het verzoek om voor zover mogelijk met de
fiets naar vv Z.N.C. te komen.

Voor de teams die uitwedstrijden moeten spelen is het dringende verzoek om niet te verzamelen en
te vertrekken vanaf ons terrein aangezien de ruimte beperkt is.
Voor een vertrekpunt kan
bijvoorbeeld de parkeerplaats naast het Muziekgebouw, de carpoolplaats of een andere locatie
worden gekozen.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!
Met vriendelijke groet,

Namens bestuur vv Z.N.C.
Jos Niemeijer