Nieuwe leden hoofdbestuur

Op de gezellige nieuwjaarsreceptie presenteerde voorzitter Albert Gorter maar liefst drie nieuwe bestuursleden: Jacob Bruining, Marc Hesp en Gerard Jonker.

Jacob Bruining wordt als bestuurslid verantwoordelijk voor de kantine, zowel voor de inkoop als de bezetting. Gerard Jonker wordt verantwoordelijk voor de inkoop van materiaal en kleding en zal de jaarlijkse verloting begeleiden. Marc Hesp is de nieuwe secretaris, hij volgt daarin Freddy Plat op. Marc is contactpersoon voor de communicatiecommissie, Dames 1 en het wedstrijdsecretariaat.

De volledige samenstelling van het bestuur kunt u hier bekijken.