Meedenken over privatisering

Het college van Burgemeester en Wethouders van Menterwolde heeft besloten om een verkenning uit te voeren naar de tennis- en voetbalaccommodaties, met als doel te komen tot gedeelde verantwoordelijkheid.

Het gaat hierbij om het geheel of gedeeltelijk overdragen van taken en verantwoordelijkheden van de gemeente aan de sportvereniging. Het college beoogt hiermee dat niet alleen het beheer en onderhoud maar ook het eigendom van de opstallen wordt overgedragen aan de verenigingen, waarbij een financiële bijdrage vanuit de gemeente blijft voor verbouwingen en groot en technisch onderhoud.

Het bestuur van ZNC is uitgenodigd om deel te nemen aan de besprekingen over dit onderwerp.

VV ZNC is een echte ledenclub en dus stelt het bestuur prijs op feedback van de leden van de vereniging over dit onderwerp.

Daarom nodigen we de leden uit om de concept startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid te downloaden en eventuele opmerkingen bij voorkeur via e-mail te sturen naar info@vvznc.nl. Indien gewenst, wordt er een speciale discussieavond hierover belegd op de club.

Let op: dit is nog maar een concept. Er is nog geen definitief besluit gevallen.