Jaarverslag Voetbalvereniging Z.N.C.

De vereniging
De voetbalvereniging ZNC is nog steeds een stabiele vereniging wat betreft het aantal leden. Het woord krimp is bij ons nog niet bekend en we hopen dat we hier ook niet tot nauwelijks mee te maken gaan krijgen. De vereniging telt 405 leden, een mooi aantal voor de voetbalclub uit Noord- en Zuidbroek. Net als vele andere organisaties en bedrijven in Nederland hebben we last van de economische crisis, dus ook binnen de vereniging moet er gekeken worden waar er bezuinigd kan en moet worden. Ook gezien de toekomstplannen van de gemeente Menterwolde. Daarom zijn we dit seizoen gestart met diverse onderzoeken omtrent de gas, water en stroomvoorzieningen. Waar kan het goedkoper, en hoe gaan we dit organiseren? Dit vergt nog de nodige tijd en onderzoeken.
Naast de dagelijkse zaken hebben we dit seizoen ook een prachtig sportief seizoen gehad. Het eerste elftal van de vereniging draaide als een trein en heeft erg lang mee gedaan om het kampioenschap en promotie naar de tweede klasse. Een geweldige belevenis voor de vereniging. We hopen ook komend seizoen weer bovenin mee te draaien.

De accommodatie
Dit seizoen is de keuken van het sportcomplex volledig vernieuwd. We hebben nu de beschikking over een mooie en moderne keuken, waarmee we al onze klanten tot dienst kunnen zijn. Naast het volledig renoveren van de keuken is er ook druk gewerkt aan het vernieuwen van de twee nog bestaande kleedkamers, grenzend aan de kantine. Samen met de gemeente Menterwolde en veel vrijwilligers zijn hier weer twee mooie kleedkamers van gemaakt. Deze twee extra kleedkamers zijn zeker geen overbodige luxe na het verdwijnen van de accommodatie in Noordbroek en het groeien van het aantal jeugdteams.

Vrijwilligers
Welke vereniging kan er nog zonder vrijwilligers? ZNC zeker niet! Echter hebben we er nooit genoeg om alle commissies en taken binnen de vereniging in te vullen. Er zal in de toekomst gekeken moeten worden hoe we het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging verdere invulling kunnen geven. Er zijn extra handen, oren en ogen nodig om een grote vereniging als ZNC te kunnen blijven besturen. Uiteraard willen wij alle ouders, verzorgers, spelers en niet-leden die dit seizoen iets voor de vereniging hebben betekend enorm bedanken! Zonder jullie was het niet mogelijk om de vereniging draaiende te houden! We hopen dat jullie je de komende jaren nog voor de vereniging blijven inzetten.

Onze hoofdsponsor
Na afscheid te hebben genomen van onze hoofdsponsor Digitalus zijn wij enorm blij er ook voor de komende jaren in geslaagd te zijn om een nieuwe hoofdsponsor voor de vereniging binnen te halen. Autobedrijf Tjeerdsma is vanaf dit seizoen onze nieuwe hoofdsponsor. Wij willen dit autobedrijf enorm bedanken voor de steun die zij leveren!

 

Diverse activiteiten
Ook dit jaar zijn er door de activiteitencommissie van de vereniging activiteiten georganiseerd. Zowel voor de jeugd- als seniorenafdeling. Zo werd weer het nachttoernooi en het 7 tegen 7 toernooi opgezet. En in December wisten de zwartepieten de jeugd van ZNC te vinden. Deze extra activiteiten zorgen voor nog meer gezelligheid en betrokkenheid binnen de vereniging. Wij hopen ook komend seizoen weer te mogen genieten van leuke activiteiten voor jong en oud binnen de vereniging.

Jeugdtoernooi
Dit seizoen is opnieuw het eigen jeugdtoernooi georganiseerd. En ook dit jaar was het een succes. Een minder groot deelnemersveld dan voorgaande jaren, maar een strakke organisatie. Vele verenigingen gaven na afloop van het toernooi aan dat ze zeker de komende jaren willen terugkomen. Hopelijk slaat de jeugdafdeling er ook komend seizoen weer in om een mooi jeugdtoernooi te organiseren.

Het hoofdbestuur
Dit seizoen bestond het hoofdbestuur uit Albert Gorter (voorzitter), Bennie Bosgraaf (penningmeester), Freddy Plat (secretaris), Sinus Schuiling, Günter Litfinski, Kees Martena, Henk Meuken, Leo Roffel & Klaas Dijk (jeugdvoorzitter). Met elkaar hebben we ook dit seizoen weer geprobeerd om alles zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen. Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar inzet het afgelopen seizoen.

Het jeugdbestuur
Het jeugdbestuur bestond dit jaar uit Klaas Dijk (jeugdvoorzitter), Richard Gorter (jeugdcoördinator), Tineke Timans (wedstrijdsecretaris), Johan Buurke (penningmeester), Karel Veentjer, Jan Rolf ten Hove, Gerard Mulder & Kristianne Elzinga. Het jeugdbestuur heeft ook dit jaar weer veel werk verricht en alle jeugdspelers zo goed mogelijk geprobeerd op te leiden. Het jeugdbestuur wil alle kadermedewerkers en vrijwilligers bedanken voor zijn/haar geweldige inzet.

Afscheid
Aan het eind van ieder seizoen verlaten er diverse vrijwilligers de vereniging. Of het nu gaat om leiders, trainers, scheidsrechters of kantinemedewerkers. Iedereen draagt op zijn/haar manier een steentje bij aan de organisatie van de vereniging. Wij willen iedereen dit het afgelopen seizoen ook maar iets voor de vereniging heeft gedaan of betekend enorm bedanken voor de inzet. We hopen een ieder nog eens terug te zien bij de vereniging als vrijwilligers of bezoeker. Graag tot ziens!

 

De resultaten (seniorenafdeling)
Met zes seniorenteams in de competitie van de KNVB werd er dit seizoen heel wat gespeeld op de zaterdag en zondag. De resultaten variëren enorm, hieronder een kort overzicht, beginnend bij het eerste elftal van de vereniging.

Het eerste elftal (ZNC Zondag 1)
Zoals al in het begin van dit verslag omschreven, draait het eerste elftal van de vereniging als een trein. We spelen lang mee om het kampioenschap, helaas laten we aan het eind van rit de punten liggen. Wel doen we mee aan de nacompetitie, wat opnieuw leuke en spannende wedstrijden opleverde. Helaas bereikt ZNC niet de laatste rondes en speelt het ook komend seizoen in de derde klasse. Een geweldig resultaat werd dit seizoen neergezet door de spelers en technische staf. Het elftal van trainer Rozema eindigt uiteindelijk op een 3e plaats.

Het tweede elftal (ZNC Zondag 2)
Ook dit seizoen stond Klaas Dijk als leider langs de lijn bij ZNC Zondag 2. Het seizoen begint wat stroef, maar uiteindelijk weten de spelers de weg naar boven te beklimmen. Het team  wordt 4e en weet 10 van de 18 wedstrijden te winnen.

Het derde elftal (ZNC Zondag 3)
Ook ZNC 3 eindigt in de middenmoot van de competitie. Het weet 11 van de 20 wedstrijden te winnen. Het laat nog vier ploegen boven zich eindigen. Een prima resultaat.

Het vierde elftal (ZNC Zondag 4)
Bij het vierde elftal is het iedere week de vraag: wordt er gespeeld of niet? Dit heeft niet te maken met eigen personele problemen, maar de tegenstanders weten vaak niet hoe ze de teams op een juiste wijze moeten bezetten. Het vierde elftal van de coachen Klaver & Weerd eindigen als 5e in de competitie.

Naast de vier seniorenteams op de zondag, kwamen er ook drie seniorenteams uit op de zaterdag. Twee herenteams en één damesteam.

Het tweede elftal (ZNC Zaterdag 2)
Het zaterdagelftal onder leiding van coach Arend Westerkamp draait aardig mee in de competitie. Het teams eindigt op een vierde plaats met 39 punten uit 20 wedstrijden.

ZNC Dames 1 (Zaterdag)
Ook dit seizoen een groot damesteam. Maar soms geen overbodige luxe. Trainer Bakker weet na de winterstop de heft van de gespeelde wedstrijden te winnen. Het eindigt op de een na laatste plaats.

De resultaten (jeugdafdeling)

ZNC A1 Junioren
Ook dit seizoen leverden de A junioren onder trainer Richard Gorter een prima prestatie. Echter laten ze het op de beslissende momenten liggen. Het team eindigt dit seizoen op een keurige derde plaats. Een mooi resultaat voor het vlaggenschip van de jeugdafdeling.

ZNC B1 Junioren
De B junioren staan dit jaar onder leiding van trainer Kees Martena. In de voorjaarsreeks kan het team nog kampioen worden. Helaas eindigen ze op een tweede plaats.

ZNC C1 Junioren
De C1 junioren van de trainers Veentjer en Hovenkamp kennen een wat stroef seizoen. Het team weet 8 van de 22 gespeelde wedstrijden te winnen. Ze eindigen op een 7e plaats in de tweede klasse.

ZNC C2 Junioren
De C2 junioren van de trainers en coaches Veendorp en Schuppert laten een wisselvallig spelbeeld zien. Er worden helaas veel wedstrijden verloren. Het team eindigt met nog 1 team onder zich op de een na laatste plaats.

ZNC D1 Pupillen
De D1 pupillen van trainer Freddy Plat hebben het voor de winterstop erg zwaar. Het nieuwe team moet enorm aan elkaar wennen. Na de winterstop lijkt de weg omhoog gevonden. Het eindigt op de tiende plaats in de eerste klasse.

ZNC D2 Pupillen
ZNC D2 eindigt helaas op de laatste plaats in de competitie. Het teams was er iedere wedstrijd dicht bij, helaas weet het team van trainer Aaldring maar 1 wedstrijd winnend over de streep te trekken. Volgend jaar een nieuwe ronde!

ZNC D3G Pupillen
Het gemengde team met zowel jongens als meisjes onder leiding van Kristianne Elzinga eindigt op een keurige derde plaats.

ZNC E1 Pupillen
De pupillen van ZNC E1 doen goed mee in de competitie. Ze eindigen op een op een derde plaats. Ze winnen 5 van de 10 gespeelde wedstrijden.

ZNC E2 Pupillen
De E2 pupillen eindigen net als ZNC E1 op een derde plaats in de competitie. Erg netjes! Het weet 6 van de 10 gespeelde wedstrijden te winnen. Ook weten ze maar liefst 56 keer te scoren!

ZNC E3 Pupillen
Het team van trainer Lars Koenen heeft het zwaar en eindigt helaas op een laatste plaats. De spelers en trainer hebben er van alles aan gedaan om wedstrijden te winnen, helaas is dit niet gelukt. Op naar volgend seizoen!

ZNC F1 Pupillen
ZNC F1 weet 12 punten te behalen in de voorjaarsreeks. Het team eindigt hierdoor op de een na laatste plaats in de competitie.

ZNC F2 Pupillen
ZNC F2 doet goed mee in de competitie. Het team weet naar liefst 8 van de 10 wedstrijden te winnen. Het scoort 79 goals, een geweldige prestatie!

 

ZNC F3 Pupillen
De spelers van ZNC F3 hebben enorm veel plezier in het voetballen. Ze winnen 3 van de 10 wedstrijden, maar het plezier staat voorop. Het scoort 25 keer en krijgt 29 goals tegen.

ZNC F4 Pupillen
Ook bij de F4 pupillen is het scoren en winnen nog niet vanzelfsprekend. Het team krijgt 57 tegengoals. Het eindigt op de een na laatste plaats.

 

Afsluiting
Het was een seizoen met verschillende resultaten, maar het was vooral gezellig en sportief. Wij hopen er ook volgend seizoen weer iets goeds en leuks van te maken. Aan het eind van dit jaarverslag rest ons verder nog één ding: wij wensen iedereen een fijne zomervakantie en een leuk en sportief nieuw voetbalseizoen toe!

 

Noordbroek, 20 juni ’13
Freddy Plat, secretaris