Jaarvergadering 2015

Het hoofdbestuur van ZNC nodigt alle leden en donateurs uit voor de jaarvergadering op 25 september 2015 19:30.

Locatie: kantine ZNC, Sportpark Heiligelaan

Agenda Jaarvergadering ZNC

 1. opening
 2. notulen jaarvergadering 2014
 3. ingekomen stukken en afmeldingen
 4. jaarverslag secretaris
 5. jaarverslag penningmeester (wordt ter vergadering uitgereikt)
 6. verslag kascommissie
 7. benoeming kascommissie
 8. contributie
 9. goedkeuring begroting 2015-2016
 10. bestuur
  • aftredend, niet herkiesbaar: Albert Gorter, Leo Roffel, Kees Martena
  • vacatures
 11. aanstelling elftalleiders/wedstrijdsecretaris
 12. jaarverslag jeugdbestuur
 13. benoeming jeugdleiders/jeugdbestuur/wedstrijdsecretaris jeugd
 14. benoeming kaartjes-/lotenverkopers
 15. jaarverslag sponsorcommissie
 16. huldiging leden jubileum
 17. rondvraag
 18. woord van de voorzitter
 19. sluiting

Jaarverslagen en begroting worden komende week op deze pagina gepubliceerd.

Afmeldingen via secretaris@vvznc.nl

Hier te downloaden als pdf. Agenda Jaarvergadering 25 september 2015