Evaluatie seizoen kantine

Uitnodiging

Datum: 16 mei

Plaats: kantine ZNC

Tijdstip: 19.30 uur

Onderwerp: Evaluatie zaken aangaande kantine

Wat gaat goed? Wat kan beter?

Aan het eind van het seizoen is het moment daar om met een ieder die een bijdrage heeft geleverd in de kantine van gedachten te wisselen over de zaken die rondom de “kantine” spelen.

De punten die op deze avond besproken worden of jullie bezig houden/hinderen kunnen we dan, indien toepasbaar, meenemen in het kantinebeheer voor het komende seizoen. De te bespreken punten zouden kunnen zijn de bezetting van de kantine, praktische zaken waar tegen aan gelopen wordt tijdens de kantinedienst, assortiment, verantwoordelijkheid, alcoholbeleid e.d.

Kortom een evaluatiemoment.

Omdat ZNC een vereniging is die draait op vrijwilligers willen we jullie met klem vragen om gehoor te geven aan de uitnodiging zodat het draagvlak zo breed mogelijk is. Dus komt allen!

Als je mensen kent waarvan jij denkt dat hij/zij geschikt is om mee te draaien in “de kantine” neem die persoon dan mee, immers hoe meer mensen die meedraaien hoe minder vaak je hoeft.

Mocht je niet kunnen dan vinden we het fijn als je ons dit kenbaar maakt.

Aanmelden of afmelden via j.bruining@vvznc.nl

Namens het bestuur,

Jacob Bruining