Alcoholverstrekking aan minderjarigen

De gemeente heeft meerdere meldingen gekregen dat minderjarigen alcohol hebben gedronken in de ZNC kantine. De burgemeester heeft het bestuur voor een gesprek uitgenodigd. Uiteraard geeft het bestuur hieraan gehoor.

Al sinds de aanpassing van de wet heeft het bestuur regels ingesteld om dit juist te voorkomen.
Overtreding van deze wetgeving kan verstrekkende gevolgen hebben, zoals boetes voor de vereniging en intrekking van de vergunning. Het bestuur is geschrokken en besluit:

  1. de spelers van de A en B junioren erop te wijzen dat het drinken van alcohol door minderjarigen, aanbieden van alcohol aan minderjarigen of vragen om alcohol door minderjarigen onmiddellijk leidt tot minimaal een maand schorsing
  2. het drinken van alcohol in of rond de kleedkamers voor alle teams per direct te verbieden
  3. kantinepersoneel extra te wijzen op handhaving van het alcoholverbod voor minderjarigen

Overtreding kan leiden tot sluiting van de kantine. We vragen de leden daar terdege rekening mee te houden.