Jubileum Fietstocht Bestuur

In het kader van het 100-jarig bestaan van vv Z.N.C. fiets het bestuur van 14 t/m 19 mei, van Berlijn naar Zuidbroek. Jubileum actie vanuit het Bestuur van ZNC.620 km fietsen vanaf Berlijn naar Zuidbroek. Ze starten woensdag 14 mei in Berlijn en de verwachte aankomst is zondag 19 mei, rond 13.30 uur op Sportpark … Lees meer…

Doedag 2017

Op  zaterdag 10 juni 2017 organiseert onze Sponsorcommissie weer de jaarlijkse doedag. Als je mee wilt helpen om bij diverse klusjes op ons complex mee te helpen, ben je van harte welkom vanaf  09.00 uur. Graag jullie medewerking, voor natje en droogje wordt gezorgd.

7 X 7 Toernooi

Het 7 x 7 Toernooi is een intern toernooi binnen VV ZNC met 5 ZNC-ers of oud ZNC-ers, tevens mogen er 2 gastspelers per team meedoen. Minium leeftijd 18 jaar. Inleg per team €10,00. Inschrijving via email: activiteiten@vvznc.nl Inclusief vermelding van teamnaam en spelersnamen i.v.m. de poule indeling.  

Vrijwilligersavond

Uitnodiging aan alle vrijwilligers van vv ZNC (2015 -2016) Graag voor 29 maart doorgeven of je komt via een email naar: activiteitencommissie@vvznc.nl of een briefje in de brievenbus die in de kantine hangt met je naam voor dit evenement.

Jaarvergadering 2015

Het hoofdbestuur van ZNC nodigt alle leden en donateurs uit voor de jaarvergadering op 25 september 2015 19:30. Locatie: kantine ZNC, Sportpark Heiligelaan Agenda Jaarvergadering ZNC opening notulen jaarvergadering 2014 ingekomen stukken en afmeldingen jaarverslag secretaris jaarverslag penningmeester (wordt ter vergadering uitgereikt) verslag kascommissie benoeming kascommissie contributie goedkeuring begroting 2015-2016 bestuur aftredend, niet herkiesbaar: Albert Gorter, Leo … Lees meer…