Aanduidingen Jeugdteams veranderen

De KNVB stuurde ons onderstaand bericht: Het amateurvoetbal staat aan de vooravond van een aantal belangrijke veranderingen. Deze passen in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal, spannende competities en het ontzorgen van de wedstrijdsecretaris. Al deze elementen zijn terug te vinden in de toekomstige uitwerking van de … Lees meer…

Jaarvergadering 2015

Het hoofdbestuur van ZNC nodigt alle leden en donateurs uit voor de jaarvergadering op 25 september 2015 19:30. Locatie: kantine ZNC, Sportpark Heiligelaan Agenda Jaarvergadering ZNC opening notulen jaarvergadering 2014 ingekomen stukken en afmeldingen jaarverslag secretaris jaarverslag penningmeester (wordt ter vergadering uitgereikt) verslag kascommissie benoeming kascommissie contributie goedkeuring begroting 2015-2016 bestuur aftredend, niet herkiesbaar: Albert Gorter, Leo … Lees meer…

Bericht van de jeugdcommissie

Hallo (oud) trainers en (oud) leiders,
We staan aan de vooravond van een nieuw voetbalseizoen.
Afgelopen week zijn een aantal teams al weer met de trainingen begonnen.
Deze teams spelen volgende week zaterdag (22 augustus) hun eerste bekerwedstrijd.
Vanaf volgende week maandag zullen ook de rest van de teams met hun trainingen beginnen.

Lees meer…

Minipupillen kampioen

De minipupillen van ZNC MP1 zijn kampioen geworden! Met nog één wedstrijd te spelen zijn ze niet meer in te halen door de andere teams. Een prachtige prestatie waarmee onze jongste spelers van harte gefeliciteerd worden!

Meedenken over privatisering

Het college van Burgemeester en Wethouders van Menterwolde heeft besloten om een verkenning uit te voeren naar de tennis- en voetbalaccommodaties, met als doel te komen tot gedeelde verantwoordelijkheid. Het gaat hierbij om het geheel of gedeeltelijk overdragen van taken en verantwoordelijkheden van de gemeente aan de sportvereniging. Het college beoogt hiermee dat niet alleen … Lees meer…